Освіта

test

 освітаПриватна школа «ЯМБ»  І–ІІI ступенів – це заклад особистісного та інтелектуального зростання кожної дитини, спрямований на формування практичних компетенцій на основі отриманої якісної освіти. 
  Ми ліцензований приватний навчальний заклад повного дня для здобувачів освіти 1-12 класів, орієнтований на поглиблене вивчення дисциплін природничо-математичного циклу (математика, інформатика, фізика, хімія, біологія).

  Наша мета – формування успішної особистості випускника, який буде конкурентоспроможним на сучасному ринку праці. Крім предметів інваріантної частини навчальних планів, ми пропонуємо додаткові курси на вибір учня (логіка, еврика, методи швидкого усного рахунку, робототехніка та інші спецкурси з інформатики), участь у наукових та творчих студіях, мовно-літературних лабораторіях,  інтелектуально-розвивальних гуртках.


Ми створили:


- простір дитиноцентризму, що об’єднує однодумців (учнів, батьків, учителів) та надихає вдосконалювати себе і світ;
- місце, де здобувають якісну освіту  майбутні лідери, архітектори позитивних змін зі щирим українським серцем;
- 
освітню базу,  яка дозволяє інтегрувати отриманні знання в реальне життя, критично та креативно мислити, вільно володіти іноземними мовами, реалізовувати таланти та внутрішні ресурси, обґрунтовувати власну думку;
територію довіри та можливостей розкриття потенціалу кожного учасника освітнього процесу відповідно до вимог STEAM-освіти на засадах інноваційного та проєктного  навчання;
- 
науково - методичну платформу для сприяння ефективного розвитку творчої  та пізнавальної активності педагогів - новаторів, підвищення їхнього професійного рівня через мотивацію та саморозвиток;


Наші переваги:


- Індивідуальний, особистісно зорієнтований підхід до кожної дитини в поєднанні з інноваційними формами роботи.

- Зручні форми здобуття освіти: очна, дистанційна, індивідуальна, екстернат.
- Потужна сучасна освітня базаяка дозволяє інтегрувати отримані знання в реальне життя, критично та креативно мислити, вільно володіти іноземними мовами, реалізовувати таланти та внутрішні ресурси, обґрунтовувати власну думку.
- Середовище  дитиноцентризму, де кожен учень має можливості розвивати свої здібності, творчо підходити до вирішення завдань, вчитися спілкуватися з однокласниками, працювати в команді, досягати результату та пишатися ним.
- Широкі можливості для оволодіння іноземними  (англійською, французькою та німецькою) мовами, до викладання яких залучені висококваліфіковані фахівці, що забезпечують ґрунтовний  рівень знань відповідно до сучасних вимог.
- Навчання школярів за підручниками видавництва «Oxford University Press (OUP)», розвиток комунікативного мовлення у студії « Цікава англійська» і заняття з носіями мови, які дають високий результат у засвоєнні іноземної мови.
- Багаторічний досвід навчання та виховання дітей; комфортне та затишне розташування; цілодобове спостереження професійної охоронної служби та пропускний режим із системою відеоспостереження; власна кухня, яка забезпечує корисне збалансоване та смачне органічне 5-разове харчування; планування режиму дня відповідно до вікових особливостей; затишні просторі найсучасніше обладнані приміщення для різноманітних видів діяльності дітей; наявність спеціально обладнаних майданчиків для активного фізичного відпочинку та заняття спортом дітей на свіжому повітрі; комплексна система турботи про здоров’я та медичний супровід кожної дитини.


Наші учні МОЖУТЬ БІЛЬШЕ, бо ми:


- Формуємо мислення переможця, розвиваємо характер і якості, що допомагають бути успішним.

- Вчимо дітей бути відповідальними, планувати свій час, робити вибір і бути рішучими, долати перешкоди й розв’язувати конфлікти.
- Виховуємо самостійність і заряджаємо вірою у власні сили, лідерство та відповідальність.
- Навчаємо їх розвивати свої  здібності та використовувати таланти на користь собі та суспільству.
- Розвиваємо творчість і інноваційність, критичне мислення і вміння вирішувати проблеми, комунікативні навички та навички співробітництва.
- Забезпечуємо інформаційну,  IКT та медіа грамотність.

Діти не чекають, коли виростуть, а змінюють світ уже зараз!

Наш орієнтир – випускник школи, який володіє необхідним досвідом та практичними знаннями, що відповідають Державним  стандартам освіти та вимогам сучасного суспільства.

В ЯМБ ми не обіцяємо зробити все для кращої освіти Вашої дитини - МИ РОБИМО!