Освіта

test

   освіта Приватна школа ЯМБ І–ІІI ступенів – це школа особистісного та інтелектуального зростання кожної дитини, спрямованого на ефективне практичне застосування отриманих знань та умінь.

Наша мета – формування успішної особистості випускника, конкурентоспроможного на сучасному ринку праці.

 

Школа орієнтована на поглиблене вивчення дисциплін природничо-математичного циклу (математика, інформатика, фізика, хімія, біологія). Крім основних предметів ми пропонуємо додаткові курси на вибір учня (логіка, еврика, методи швидкого усного рахунку, робототехніка та інші спецкурси з інформатики), участь у наукових студіях.

 

Ми переконані, що індивідуальний підхід до кожної дитини в поєднанні з різними формами роботи позитивно впливає на дитячий настрій, бажання вчитися, пізнавати нове, розвиватися та навіть робити власні відкриття.

Ми створюємо навчальне середовище, де кожна дитина має можливості розвивати свої здібності, творчо підходити до вирішення завдань, вчитися спілкуватися з однокласниками, працювати в команді, досягати результату та пишатися ним.

 

У нашій школі ваші діти не лише здобудуть ґрунтовні знання з математики, фізики, хімії, біології, володітимуть іноземними мовами, а й матимуть навички проводити дослідження та експерименти, вмітимуть логічно мислити, аналізувати, робити висновки, вирішувати різні нестандартні ситуації. Наші учні – розумні, активні, кмітливі, впевнені в собі, поважають інших, люблять та вміють вчитися.

Для багатогранного розвитку дитини ми пропонуємо гуртки і секції для заняття спортом та різними видами мистецтва.

 

Ми розуміємо, що надзвичайно важливу роль для сучасної людини відіграє володіння іноземними мовами. Саме тому до викладання англійської, французької та німецької мов залучені висококваліфіковані фахівці, що забезпечують належний рівень знань відповідно до сучасних вимог.

Вчителі англійської мови працюють за програмами Family and Friends. Заняття учнів у студії « Цікава англійська» і заняття з носіями мови дають високий результат у засвоєнні іноземної мови.

 

Наші учні МОЖУТЬ БІЛЬШЕ, тому що у нас:

 • індивідуальний підхід до кожного учня;
 • уважні, турботливі, досвідчені вихователі та викладачі для ваших дітей;
 • сприятливе середовище для гармонійного розвитку дитини;
 • наші педагоги вміють зацікавити, вмотивувати, створити доброзичливу атмосферу;
 • орієнтація на потреби особистості;
 • великий вибір гуртків та секцій;
 • інтелектуальний розвиток дитини;
 • розвиток логічного та критичного мислення;
 • орієнтація на практичне застосування  знань;
 • розвиток творчих здібностей кожного учня;
 • найсучасніші методики навчання і виховання, в центрі уваги яких дитина;
 • орієнтація на результат.

 

 

Наші переваги:

 • багаторічний досвід виховання та навчання дітей;
 • комфортне та затишне розташування;
 • цілодобова охорона території з системою відеоспостереження;
 • здорове харчування дітей;
 • планування режиму дня на основі вікових особливостей;
 • нові сучасні просторі приміщення для різних видів діяльності дітей;
 • найсучасніше обладнання кабінетів;
 • наявність спеціально обладнаних майданчиків для активного фізичного відпочинку дітей на свіжому повітрі та заняття спортом;
 • можливість вивчати поглиблено природничо-математичні дисципліни;
 • вивчення іноземних мов відповідно до вимог сучасності.

 

 

У навчально-виховному процесі ми використовуємо:

 • ігрові технології – використання ігрових ситуацій, елементів гри для кращого засвоєння матеріалу, підвищення зацікавленості навчанням та розвитку емоційного інтелекту під час навчання;
 • метод проектів – ефективна освітня технологія, спрямована на здобуття учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування уміння ставити проблему, шукати шляхи її вирішення, аналізувати та обирати оптимальний варіант рішення, уміння працювати в команді;
 • кейсуроки – ситуаційні вправи (конкретні випадки, історії, тексти) для спільного аналізу та обговорення; надають цілісне уявлення про явище чи ситуацію, що досліджується; цінність в тому, що це зв’язок конкретної проблеми з реального життя з певним комплексом знань, необхідних для її вирішення; в учнів формує навички застосування знань на практиці;
 • інтегровані уроки – поєднання знань з кількох різних навчальних предметів для вивчення однієї теми; навчає учнів творчо використовувати набуті знання на практиці, сприяє мотивації до навчання;
 • методика «перевернутого класу» технологія, при якій учні новий матеріал вивчають вдома самостійно, а на уроці з учителем відпрацьовують практичні навички; головна перевага – учні мають можливість реалізувати свій науковий та дослідницький потенціал; учитель виступає помічником та консультантом;
 • STEMтехнології (S – Science, T – Technology, E – Engineering, M – Mathematics) – сукупність методів навчання, які дозволяють просто і доступно візуалізувати, пояснити, прокоментувати складні наукові явища чи процеси; ця технологія не лише спрямовує увагу на природничонауковий компонент навчання та інноваційні технології, а й активно розвиває творчу складову особистості учня та критичне мислення;
 • дослідницькі технології формування в учня дослідницьких знань та вмінь, навчання учня використовувати вже відомі спеціальні знання та загальні вміння для проведення дослідницької діяльності; вміння досліджувати – запорука успішного саморозвитку та шлях до пізнання нового;
 • інтерактивні технології – передбачають активну взаємодію вчителя та учнів, учнів між собою (бесіда, діалог, дискусія, обговорення) з метою здобуття нових знань чи пошуку шляхів вирішення проблеми; основна перевага – сприяє розвитку комунікативних навичок, встановленню емоційного контакту в дитячому колективі, навчає працювати в команді, висловлювати власну думку та поважати думку інших.

 

Особливу увагу ми приділяємо розвитку творчого потенціалу кожної дитини шляхом залучення до участі в гуртках, секціях, студіях, різних видах позашкільної діяльності: відвідування театральних вистав, участь у навчально-пізнавальних екскурсіях, квестах.

 

Наш орієнтир – випускник школи, який володіє необхідним досвідом та практичними знаннями, що відповідають Державному стандарту освіти та вимогам сучасного суспільства.

 

В ЯМБ ми не обіцяємо зробити все для кращої освіти вашої дитини - МИ РОБИМО!