Програми

test

Программы   Початкова школа НВК "ЯМБ" працює за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України з використанням сучасних методик і інноваційних технологій.
   Наші вчителі використовують різноманітні навчальні технології, а саме:

   - Кейс-уроки – навчальна технологія, виготовлена за особливим алгоритмом, який дає цілісне уявлення про явище, що досліджується. Кейси побудовано за принципом 2 в 1: і для ерудиції, і за програмою. Одна з головних переваг полягає в тому, що кейси – це ниточка до дорослого життя з багатовимірним сприйняттям світу, цінностей та явищ.

   - Інтегровані уроки – формують загальнонаукові знання, навички та вміння особистості, здатної розв'язувати складні життєві проблеми; активізують мисленнєву діяльність школяра; збільшують інформативну наповнюваність уроку; один із засобів мотивації школярів; сприяють зняттю напруження та запобігають перенавантаженню, створенню творчої атмосфери в колективі учнів.

   - Інформаційно-комунікаційні технології – використання інтерактивних дошок під час навчального процесу, що урізноманітнює та полегшує засвоєння програмового матеріалу. 

   З 2013 року беремо участь у запровадженні педагогічної технології «Росток» на уроках математики, що дає можливість гармонійно розвивати, формувати систематичне мислення, цілісно сприймати матеріал, який вивчається. З вересня 2017 року  стали учасниками педагогічного проекту «Інтелект України» в 1 класі, що сприяє набуттю дитиною необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці та педагогічного експерименту «Розумники» (Smart Kids) в 3 класі, який дозволяє дітям самостійно працювати з програмою, веселі анімовані персонажі і система мотивації викликають інтерес, а звуковий супровід допомагає швидше і краще запам'ятати новий матеріал.